Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Dijkstra Hardenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

- Naam van de school/instelling

 

- Voornaam-letter en achternaam

 

- Geslacht

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

 

 

 

 

Waarom Dijkstra Hardenberg uw gegevens nodig heeft:

 

Dijkstra Hardenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Om goederen bij u af te leveren

 

- Het afhandelen van uw betaling

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 

 

Dijkstra Hardenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst is 7 jaar, daarna worden de gegevens gewist.

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Dijkstra Hardenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Dijkstra Hardenberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkstra Hardenberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dijkstrahardenberg.nl.

 

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

 

Dijkstra Hardenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Dijkstra Hardenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is onze website www.dijkstrahardenberg.nl beveiligd met een betrouwbaar SSL certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dijkstrahardenberg.nl

 

 

 

Gepubliceerd 22 mei 2018.