Home > Leermiddelen > Topklassers bovenbouwVoor de betere leerlingen in de bovenbouw.

Heeft u een of meer leerlingen in de klas die zich snel vervelen? Wilt u hen ook blijven uitdagen? Met de serie Topklassers kunt u de betere leerlingen kennis laten maken met Galileo, Marc Chagall, Spaans of kansberekening.

Topklassers is bedoeld voor de betere leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. Onder betere leerlingen verstaan we:

  • hoogbegaafde of begaafde, gemakkelijk lerende kinderen;
  • kinderen die uitblinken in een bepaald vak en die de betreffende jaarstof van dat vak in het leerjaar waarin ze zitten al doorgewerkt hebben;
  • goede leerlingen die nieuwsgierig zijn naar extra uitdagingen op verschillende terreinen.

Voor al deze leerlingen geldt dat zij een behoorlijke mate van zelfstandigheid moeten bezitten. Met Topklassers kan zowel individueel als met een groep(je) gewerkt worden. Hierbij wordt een beroep gedaan op het analytisch, creatief en praktisch denkvermogen van de leerlingen. Topklassers biedt verbreding en verdieping aan in voor kinderen aantrekkelijke en uitdagende vakgebieden.

De voordelen van Topklassers
• Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 5 t/m 8
• Nieuwe stof, niet meer van hetzelfde
• Gaat in op de individuele behoeften van het lerende kind
• Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs
• Houdt rekening met de Meervoudige Intelligentie; theorie van Gardner en Kagan

 

download hier gratis de antwoordenboeken

 

vreemde talen

download hier de antwoorden

Titel Prijs
incl BTW
vreemde talen: spaans (5 ex. incl cd)
Kennismaken met het Spaanse alfabet, de dagindeling in Spanje, leren waar de klemtoon ligt. Hoe begroet je iemand
Lees meer

Bestelnummer: 1397
€63,90 Bestel
vreemde talen: frans (5 ex. incl. cd)
Kennismaken met het Franse alfabet, accenten, tekens. Hoe is de Franse dagindeling? Hoe begroet je iemand in het
Lees meer

Bestelnummer: 1399
€63,90 Bestel
vreemde talen: duits (5 ex. incl. cd)
Kennismaken met het Duitse alfabet, accenten, voorzetsels, speciale lettertekens. Hoe is de Duitse dagindeling?
Lees meer

Bestelnummer: 1401
€63,90 Bestel
wetenschap

download hier de antwoorden

Titel Prijs
incl BTW
wetenschap deel 1: sterrenkunde (5 ex.)
In dit werkboekje over Sterrenkunde staan zestien lessen verdeeld over vier blokken. De lessen bevatten informatie,
Lees meer

Bestelnummer: 1393
€48,60 Bestel
wetenschap deel 4: scheikunde (5 ex.)
Dit werkboek telt zeventien lessen verdeeld over vier blokken. Blok 1, 3 en 4 bevatten theorie, vragen, opdrachten
Lees meer

Bestelnummer: 1421
€48,60 Bestel
wetenschap deel 5: biologie
Met dit werkboek verdiepen de leerlingen zich in de biologie. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen: huid
Lees meer

Bestelnummer: 1427
€48,60 Bestel
wiskunde

download hier de antwoorden

Titel Prijs
incl BTW
wiskunde deel 1 (5 ex.)
o.a. negatieve getallen, vierkantswortels, kwadraten, de eerste stappen op het gebied van algabra en kansberekening.
Lees meer

Bestelnummer: 1391
€48,60 Bestel
wiskunde deel 2 (5 ex.)
o.a. priemgetallen, machten, kwadraten, stelling van pythagoras, cirkeleigenschappen en het assenstelsel.
Lees meer

Bestelnummer: 1407
€48,60 Bestel
wiskunde deel 3 (5 ex.)
o.a. bewerkingen van machten, meetkundige problemen, getalreeksen, redeneren, ruimtelijk inzicht, assenstelsels.
Lees meer

Bestelnummer: 1413
€48,60 Bestel
wiskunde deel 4 (5 ex)
o.a. wiskundig onderzoek hoe je in een klein vel papier een opening kunt maken die groot genoeg is om er vervolgens
Lees meer

Bestelnummer: 1419
€48,60 Bestel
wiskunde deel 5 (5 ex.)
In deze Topklassers Wiskunde deel 5 ontwerpen de leerlingen zelf sudoku's en bedenken ze wat een eerlijke puntentelling
Lees meer

Bestelnummer: 1425
€48,60 Bestel
pakket topklassers wiskunde, 5 delen
het pakket bestaat uit steeds een boek van de 5 onderwerpen uit de serie topklassers wiskunde. wiskunde deel
Lees meer

Bestelnummer: 4820
€57,00 Bestel