Home > Leermiddelen > Paletti


cat

Paletti is het zelfcorrigerende leerspel wat bestaat uit een berkenhouten spelbord met 12 gekleurde rondjes en gelamineerde opdrachtkaarten.

Paletti speel je door:

  • alle gekleurde stenen van het spelbord te nemen
  • de opdrachtkaart over de twee nokjes van het spelbord leggen
  • een gekleurde steen te nemen en de bijbehorende vraag te beantwoorden door de steen bij het goede antwoord te leggen
  • na het beantwoorden van alle twaalf vragen de opdrachtkaart omdraaien voor de zelfcorrectie.
concentratie en waarneming

Speciaal voor de leerlingen van groep 1-2 en 3 is er nu Paletti Concentratie en Waarneming. Twee mapjes met elk 12 opdrachten voorzien van oefeningen en in geheel in kleur.

Titel Prijs
incl BTW
paletti 7961-a palletti concentratie en waarneming map 1

Bestelnummer: 7961
€20,90 Bestel
paletti concentratie en waarneming map 2

Bestelnummer: 7962
€20,90 Bestel
engels
Horen, zien en... spreken!

Op zijn geheel eigen, aantrekkelijke wijze biedt Paletti de leerlingen deze uitdaging. In thema's stoeien met de Engelse taal door luisteren naar de CD en het zelfstandig of in samenspel verwerken van de opdrachtkaarten. Learning by playing and doing!

Titel Prijs
incl BTW
paletti spelbord

Bestelnummer: 7900
€21,50 Bestel
paletti engels nivo 1: a classroom
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 7900
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 2: our new home
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71662
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 2: weekend activities
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71665
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 3: Sally's room
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71663
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 3: circus Wonderland
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71666
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 4: all weather fashion
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71667
€23,90 Bestel
paletti engels nivo 4: let's go shopping
12 opdrachtkaarten in een map, inclusief audio-cd
Lees meer

Bestelnummer: 71664
€23,90 Bestel
plus

 

Paletti Plus voor de echte slimmerik!

Speciaal voor die leerlingen die net wat meer uitdaging nodig hebben Paletti Plus ontwikkeld! Een complete serie voor de extra snelle rekenaars!

Titel Prijs
incl BTW
paletti spelbord paletti spelbord
houten bord inclusief 12 stenen
Lees meer

Bestelnummer: 7900
€21,50 Bestel
paletti plus map 1
In deze map wordt op verschillende aantrekkelijke manieren de rekenstof aangeboden. De opdrachten zijn zo gemaakt
Lees meer

Bestelnummer: 71617
€19,95 Bestel
paletti plus map 2
De opdrachten zijn moeilijker: muren, driehoeksommen, rekenwegen, telrupsen, tabellen en raadsels.
Lees meer

Bestelnummer: 71627
€19,95 Bestel
paletti plus map 3
Een nog iets ingewikkelder aanbod. Naast optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, delen en splitsen zien we nu
Lees meer

Bestelnummer: 71637
€19,95 Bestel
paletti plus map 4
Een herhaling van de verschillende werkvormen op het hoogste niveau van deze serie plusmappen.
Lees meer

Bestelnummer: 71647
€19,95 Bestel
rekenen

Paletti Rekenen is ontdekkend leren, zinvol inoefenen van de geleerde oefenstof met als rode draad de leerlijnen die erin worden aangeboden. Paletti biedt ondersteuning van de aangeboden opgaven welke vanaf het eerste moment al worden geoefend met de vijfstructuur en getallenlijnen.

Titel Prijs
incl BTW
palettispelbord paletti spelbord
houten spelbord inclusief 12 gekleurde stenen
Lees meer

Bestelnummer: 7900
€21,50 Bestel
paletti rekenen map 1.3: verder rekenen tot 10
Inzicht krijgen in de verbanden tussen de getallen door o.a. splitsen en tabellen
Lees meer

Bestelnummer: 71613
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 1.1: tellen tot 20
Tellen tot 20, gebaseerd op aanschouwelijk materiaal zoals bouwstenen, stippen, rekenscheepjes, rekenrups en geld.
Lees meer

Bestelnummer: 71611
€19,95 Bestel
1.2 dubbel paletti rekenen map 1.2: rekenen tot 10
Optellen en aftrekken tot 12. De steeds terugkerende 5-10 structuur helpt de leerlingen zich los te maken van het
Lees meer

Bestelnummer: 71612
€19,95 Bestel
1.4 dubbel paletti rekenen map 1.4: rekenen tot 20
Rekenen met de getallen tussen 11 en 20 staat centraal. De analogie tussen kleine en grote getallen speelt een
Lees meer

Bestelnummer: 71614
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 2.1: rekenen tot 100
Rekenen met de getallen tussen 11 en 20 staat centraal. De analogie tussen kleine en grote getallen speelt een
Lees meer

Bestelnummer: 71621
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 2.2: tafels 1, 2, 5 en 10
In afwisselende werkvormen worden de tafels van 1, 2, 5 en 10 aangeboden. De opbouw van de tafels van vermenigvuldiging
Lees meer

Bestelnummer: 71624
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 2.3: tafels 3, 4 en 6
De tafels van 3, 4 en 6 komen aan bod, alsmede een herhaling van de tafels 2, 5 en 10. Meer uitdagende kaarten
Lees meer

Bestelnummer: 71625
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 2.4: tafels 7, 8 en 9
Het ontdekken van samenhang, het inzichtelijk maken van en het aanschouwelijk aanbieden vinden doorgang in deze
Lees meer

Bestelnummer: 71626
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 3.1: rekenen tot 1000
optellen en aftrekken tot 1000
Lees meer

Bestelnummer: 71631
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 3.2: verder rekenen tot 1000
Inzicht krijgen in de verbanden tussen de getallen door o.a. splitsen en tabellen.
Lees meer

Bestelnummer: 71632
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 3.3: vermengvuldigen en delen tot 1000

Bestelnummer: 71635
€19,95 Bestel
paletti rekenen map 3.4: allerlei tot 1000

Bestelnummer: 71636
€19,95 Bestel
taal / lezen

Met meer dan 200 klankzuivere woorden. Paletti Taal / Lezen kan al gebruikt worden vanaf de oudste kleuters, te beginnen met de oefenstof letter-woordherkenning, en dit wordt dan opgebouwd naar letter-woordherkenning/plaatsbepaling, plaatsbepaling/woorden lezen en woorden lezen/rijmen. Elke map bevat 12 geplastificeerde opdrachtkaarten met aantrekkelijke illustraties.

Symbolen en kleuren - al tijdens de periode van het aanvankelijk lezen worden bij Paletti klanken/letters gekoppeld aan kleuren onder de letters. De kleurenblokjes zijn een voorloper van het voortgezet lezen en spellen waar onderkenning van het type waartoe elke klank/letter behoort van groot belang is. De klanken/letters worden in 4 kleurgroepen verdeeld. De ondersteuning van de kleuren helpt om al in deze fase te onderkennen dat elke klank/letter tot een groep behoort.

Titel Prijs
incl BTW
paletti spelbord paletti spelbord
houten bord inclusief 12 gekleurde stenen
Lees meer

Bestelnummer: 7900
€21,50 Bestel
palletti taal/lezen map 1: letter - en woordherkenning
Letterherkenning, woordherkenning en plaatsbepaling worden op een zeer eenvoudig niveau en op een aantrekkelijke
Lees meer

Bestelnummer: 70811
€19,95 Bestel
paletti taal/lezen map 2: letter- en woordherkenning, plaatsbepaling
Oefenen met mkm-woorden. Letterherkenning en woordherkenning komen aan bod op een iets moeilijker niveau in vergelijking
Lees meer

Bestelnummer: 70812
€19,95 Bestel
paletti taal/lezen map 3: plaatsbepaling en woorden lezen
Bij de eerste kaarten in deze map gaat het om plaatsbepaling in mkm, mmkm- en mkmm-woorden. De map wordt aangevuld
Lees meer

Bestelnummer: 70813
€19,95 Bestel
paletti taal/lezen map 4: woorden lezen en rijmen
De eerste vier kaarten van deze serie staan borg voor spelen met mkm-woorden. Bij kaart vijf tot en met acht lezen
Lees meer

Bestelnummer: 70814
€19,95 Bestel