Home > Leermiddelen > StudievaardighedenBlits nieuw (2019)

Vernieuwd, versterkt en verbeterd

 

Vertrouwd
De tevredenheid onder Blits-gebruikers is zeer hoog: zij beoordelen de methode met gemiddeld een 8,4. Alle sterke punten van de eerdere versie blijven dan ook behouden in de nieuwe. 

 

Ook de nieuwe Blits begint in groep 5, waar de basis wordt gelegd voor de vaardigheden die de kinderen in de jaren daarna steeds verder uitbouwen. Afgezien van de digitale herhalingslessen werk je ook in de nieuwe Blits met een papieren bronnenboek en werkboek. Een boek blijft voor veel kinderen namelijk overzichtelijker dan een tablet of een laptop. Tot slot is ook de opbouw van de methode met vier blokken per jaar hetzelfde gebleven.


Vernieuwd
De nieuwe Blits is natuurlijk helemaal geactualiseerd – inclusief 21e-eeuwse vaardigheden. Aangezien internet de meestgebruikte informatiebron is van deze tijd, besteedt de vernieuwde Blits veel aandacht aan internetvaardigheden en mediawijsheid.


Versterkt 
Blits is versterkt met drie nieuwe onderdelen:

Alle onderdelen samen
In les 5 van het blok herhalen de kinderen de basisonderdelen in samenhang: de les biedt de onderdelen van de vier voorafgaande lessen geïntegreerd aan.
Leren studeren
Les 6 gaat over leren studeren. De kinderen leren strategieën aan om effectiever te werken en te leren.
Werkstuk en spreekbeurt
Aparte lessen en modules besteden aandacht aan het gebruik van Word, PowerPoint en Prezi. Ze zijn altijd gekoppeld aan een praktische invulling: een werkstuk maken of een spreekbeurt voorbereiden.

 

Verbeterd
De nieuwe methode biedt meer mogelijkheden voor differentiatie. Je kunt zwakkere kinderen laten oefenen met herhalingslessen voor huiswerk, remediëring en de weektaak. De snellere en betere leerlingen kun je uitdagen met een extra verdiepingsopdracht per les.

 

Leverbaar

De materialen voor groep5 en 6 zijn in het schooljaar 2019 - 2020 in te zetten. De materialen voor groep 7 en 8 een schooljaar later.

Titel Prijs
incl BTW
blits 2 handleiding groep 5
et deze papieren handleiding heb je een handige basis voor al je lessen. De pagina’s van het bronnen- en
Lees meer
€125,00 Bestel
blits 2 bronnenboek groep 5
De lessen in het bronnenboek beginnen met een inleiding op het onderwerp en een heldere instructietekst. Daarna
Lees meer
€26,00 Bestel
blits 2 werkboek groep 5 (5 ex.)
Het werkboek voor groep 5 bevat de opdrachten bij de lessen. Bij elke les staan de doelen vermeld, zodat de kinderen
Lees meer
€22,50 Bestel
blits 2 antwoordenboek groep 5
Met het antwoordenboek kunnen de kinderen hun opdrachten zelfstandig nakijken.
Lees meer
€10,00 Bestel
blits 2 toetsboek groep 5 (5 ex.)
Elk lesblok van Blits wordt afgesloten met een toets. De toetsen sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito
Lees meer
€14,00 Bestel
blits 2 toetsantwoordenboek groep 5
In het toetsantwoordenboek voor groep 5 staan de alle antwoorden op de toetsvragen van ieder lesblok.
Lees meer
€8,00 Bestel
blits 2 handleiding groep 6
Met deze papieren handleiding heb je een handige basis voor al je lessen. De pagina’s van het bronnen- en
Lees meer
€125,00 Bestel
blits 2 bronnenboek groep 6
De lessen in het bronnenboek beginnen met een inleiding op het onderwerp en een heldere instructietekst. Daarna
Lees meer
€26,00 Bestel
blits 2 werkboek groep 6 (5 ex.)
Het werkboek voor groep 6 bevat de opdrachten bij de lessen. Bij elke les staan de doelen vermeld, zodat de kinderen
Lees meer
€22,50 Bestel
blits 2 antwoordenboek groep 6
Met het antwoordenboek kunnen de kinderen hun opdrachten zelfstandig nakijken.
Lees meer
€10,00 Bestel
blits 2 toetsboek groep 6 (5 ex.)
Elk lesblok van Blits wordt afgesloten met een toets. De toetsen sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito
Lees meer
€14,00 Bestel
blits 2 toetsantwoordenboek groep 6
In het toetsantwoordenboek voor groep 6 staan de alle antwoorden op de toetsvragen van ieder lesblok.
Lees meer
€8,00 Bestel
blits 2 handleiding groep 7
Met deze papieren handleiding heb je een handige basis voor al je lessen. De pagina’s van het bronnen- en
Lees meer
€125,00 Bestel
blits 2 bronnenboek groep 7
De lessen in het bronnenboek beginnen met een inleiding op het onderwerp en een heldere instructietekst. Daarna
Lees meer
€26,00 Bestel
blits 2 werkboek groep 7 (5 ex.)
Het werkboek voor groep 7 bevat de opdrachten bij de lessen. Bij elke les staan de doelen vermeld, zodat de
Lees meer
€22,50 Bestel
blits 2 antwoordenboek groep 7
Met het antwoordenboek kunnen de kinderen hun opdrachten zelfstandig nakijken.
Lees meer
€10,00 Bestel
blits 2 toetsboek groep 7 (5 ex.)
Elk lesblok van Blits wordt afgesloten met een toets. De toetsen sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito
Lees meer
€14,00 Bestel
blits 2 toetsantwoordenboek groep 7
In het toetsantwoordenboek voor groep 7 staan de alle antwoorden op de toetsvragen van ieder lesblok.
Lees meer
€8,00 Bestel
blits 2 handleiding groep 8
Met deze papieren handleiding heb je een handige basis voor al je lessen. De pagina’s van het bronnen- en
Lees meer
€125,00 Bestel
blits 2 bronnenboek groep 8
De lessen in het bronnenboek beginnen met een inleiding op het onderwerp en een heldere instructietekst. Daarna
Lees meer
€26,00 Bestel
blits 2 werkboek goep 8 (5 ex.)
Het werkboek voor groep 8 bevat de opdrachten bij de lessen. Bij elke les staan de doelen vermeld, zodat de
Lees meer
€22,50 Bestel
blits 2 antwoordenboek groep 8
Met het antwoordenboek kunnen de kinderen hun opdrachten zelfstandig nakijken.
Lees meer
€10,00 Bestel
blits 2 toetsboek groep 8 (5 ex.)
Elk lesblok van Blits wordt afgesloten met een toets. De toetsen sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito
Lees meer
€14,00 Bestel
blits 2 toetsantwoordenboek groep 8
In het toetsantwoordenboek voor groep 8 staan de alle antwoorden op de toetsvragen van ieder lesblok.
Lees meer
€8,00 Bestel
blits

Blits

methode voor studievaardigheden

 

Studievaardigheden
Tegenwoordig is informatie overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je deze informatie? Onderzoek toont aan dat kinderen hier niet zo vaardig in zijn als vaak wordt gedacht.

Niet alleen op internet, maar ook in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen veel informatie te verwerken. Ze worden dan geacht hier zelf hun weg in te vinden, terwijl ze dit op de basisschool niet altijd hebben geoefend.

Oefenen van studievaardigheden
Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen.
Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd, én in hun verdere (school)carrière.

De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-entreetoetsen en de verschillende eindtoetsen.

De belangrijkste kenmerken:
 • Sluit aan bij de toetsen van het Cito.
 • Zeer overzichtelijke handleiding.
 • Voor zowel gezamenlijk als zelfstandig gebruik.
 • Doorlopende leerlijn van groep 5 t/m 8.
Titel Prijs
incl BTW
blits digitaal licentie
Blits Digitaal is de digibordcomponent bij de methode Blits Studievaardigheden voor de groepen 5 t/m 8. Met deze
Lees meer
€135,00 Bestel
blits bronnenboek 5 blits groep 5 bronnenboek
   
Lees meer

Bestelnummer: 53001516
€24,00 Bestel
blits groep 5 handleiding

Bestelnummer: 53001509
€105,00 Bestel
blits groep 5 werkboek (5 ex.)

Bestelnummer: 53001523
€23,50 Bestel
blits groep 5 antwoordenboek

Bestelnummer: 53001530
€10,00 Bestel
blits bronnenboek 6 blits groep 6 bronnenboek

Bestelnummer: 53001561
€24,00 Bestel
blits groep 6 handleiding

Bestelnummer: 53001554
€105,00 Bestel
blits groep 6 werkboek (5 ex.)

Bestelnummer: 53001578
€23,50 Bestel
blits groep 6 antwoordenboek

Bestelnummer: 53001585
€10,00 Bestel
blits bronnenboek 7 blits groep 7 bronnenboek

Bestelnummer: 53001615
€24,00 Bestel
bliits groep 7 handleiding

Bestelnummer: 53001608
€105,00 Bestel
blits groep 7 werkboek (5 ex.)

Bestelnummer: 53001622
€23,50 Bestel
blits groep 7 antwoordenboek

Bestelnummer: 53001639
€10,00 Bestel
blits bronnenboek 8 blits groep 8 bronnenboek

Bestelnummer: 53001660
€24,00 Bestel
blits groep 8 handleiding

Bestelnummer: 53001653
€105,00 Bestel
blits groep 8 werkboek (5 ex.)

Bestelnummer: 53001677
€23,50 Bestel
blits groep 8 antwoordenboek

Bestelnummer: 53001684
€10,00 Bestel
cat cat plustaak studievaardigheden

Plustaak Studievaardigheden daagt deze leerlingen uit. Het vak studievaardigheden kent de volgende onderdelen: ‘studieteksten’, ‘informatiebronnen’, ‘kaarten’ en ‘schema’s tabellen en grafieken’. Plustaak Studievaardigehden is daarnaast aangevuld met het vijfde en nieuwe onderdeel ‘internetvaardigheden’.  


U kunt het materiaal in iedere groep gebruiken als verrijkingsstof voor uw beste leerlingen, maar het biedt natuurlijk naast de methode Blits een prachtige pluslijn om gedifferentieerd werken mogelijk te maken.

 • Verrijkingsstof voor studievaardigheden in groep 5 t/m 8
 • apart onderdeel internetvaardigheden
 • zelfstandig of als differentiatie naast Blits

 

Plustaak studievaardigheden is gemaakt voor de 10 tot 25% beste leerlingen van een groep. Deze snelle en pientere leerlingen kunnen wel wat extra uitdaging gebruiken, ook omdat ze meestal eerder klaar zijn met hun reguliere werk.

 

Titel Prijs
incl BTW
plustaak studievaardigheden handleiding groep 5
De handleiding van Plustaak Studievaardigheden voor groep 5 bevat de antwoorden en begeleidingssuggesties bij de
Lees meer
€20,50 Bestel
plustaak studievaardigheden werkboek groep 5 (5 ex.)
Plustaak Studievaardigheden werkboek 5 bevat uitdagende opdrachten op alle gebieden van studievaardigheden voor
Lees meer
€27,50 Bestel
plustaak studievaardigheden antwoordenboek groep 5
Plustaak Studievaardigheden 5 antwoordenboek is gelijk aan werkboek 5, met alle antwoorden ingevuld.
Lees meer
€13,50 Bestel
plustaak studievaardigheden handleiding groep 6
Plustaak Studievaardigheden 6 handleiding bevat de doelen en domeinen van de taken uit werkboekje 6, een toelichting
Lees meer
€20,50 Bestel
plustaak studievaardigheden werkboek groep 6 (5 ex.)
Plustaak Studievaardigheden werkboek 6 bevat uitdagende opdrachten op alle gebieden van studievaardigheden voor
Lees meer
€27,50 Bestel
plustaak studievaardigheden antwoordenboek groep 6
Plustaak Studievaardigheden 6 antwoordenboek is gelijk aan werkboek 6, met alle antwoorden ingevuld
Lees meer
€13,50 Bestel
plustaak studievaardigheden handleiding groep 7
De handleiding van Plustaak Studievaardigheden voor groep 7 bevat de antwoorden en begeleidingssuggesties bij de
Lees meer
€20,50 Bestel
plustaak studievaardigheden werkboek groep 7 (5 ex.)
Plustaak Studievaardigheden werkboek 7 bevat uitdagende opdrachten op alle gebieden van studievaardigheden voor
Lees meer
€27,50 Bestel
plustaak studievaardigheden antwoordenboek groep 7
Plustaak Studievaardigheden 7 antwoordenboek is gelijk aan werkboek 7, met alle antwoorden ingevuld.   inkijkexemplaar
Lees meer
€13,50 Bestel
plustaak studievaardigheden handleiding groep 8
De handleiding van Plustaak Studievaardigheden voor groep 8 bevat de antwoorden en begeleidingssuggesties bij de
Lees meer
€20,50 Bestel
plustaak studievaardigheden werkboek groep 8 (5 ex.)
Plustaak Studievaardigheden werkboek 8 bevat uitdagende opdrachten op alle gebieden van studievaardigheden voor
Lees meer
€27,50 Bestel
plustaak studievaardigheden antwoordenboek groep 8
Plustaak Studievaardigheden 8 antwoordenboek is gelijk aan werkboek 8, met alle antwoorden ingevuld
Lees meer
€13,50 Bestel
zip

ZIP informatieverwerking

beknopt programma voor informatieverwerking

 

Onderdelen informatieverwerking uit het vak studievaardigheden oefenen
Met ZIP werken kinderen in groep 7 of 8 via een beknopt programma aan alle onderdelen van informatieverwerking: het hanteren van naslagwerken, het lezen van schema's, tabellen en grafieken, kaartlezen en het opzoeken van informatie. Dit kan klassikaal, maar kinderen kunnen ook helemaal zelfstandig aan de slag met ZIP.


Informatieverwerking is een voorloper van het vak studievaardigheden, maar bevat niet alle onderdelen hiervan. Wilt u met álle onderdelen van studievaardigheden oefenen, dan is de methode Blits beter geschikt.

de belangrijkste kenmerken:

 • Zelfstandig óf klassikaal aan de slag.
 • Alle onderdelen van informatieverwerking komen aan bod.
 • Goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
 • Intensieve training voor de Cito-toetsen
Titel Prijs
incl BTW
zip antwoordenboek

Bestelnummer: 53000458
€10,00 Bestel
zip bronnenboek (5 ex.)
Het ZIP informatieverwerking bronnenboek bevat de bronnen waarmee de opdrachten in het werkboek gemaakt kunnen
Lees meer

Bestelnummer: 53000465
€45,00 Bestel
zip werkboek (5 ex.)
Het ZIP informatieverwerking werkboek bevat de opdrachten die bij de bronnen uit het Zip bronneboek gemaakt kunnen
Lees meer

Bestelnummer: 53000441
€22,00 Bestel