Home > Techniek > Baudi
cat

Baudi

Met Baudi-constructie komen kinderen in een fascinerende wereld van mogelijkheden! Ze worden grote bouwers en kleine architecten zonder grenzen aan de verbeelding. Ze kunnen kiezen:
- voor één van de bouwelementen òf voor alle bouwelementen (vierkant, rechthoek, rond en latjes).
- voor één kleur òf voor alle 7 kleuren (3x primair, 3x secundair, 1x naturel).
- voor bouwen zonder koppelstukjes door te stapelen, in elkaar steken, enz. òf voor bouwen mbv. de Clips (Baudi Clips 550 stuks). Hierdoor kun je alles bouwen wat je wilt. En al bouwende komen kinderen weer op nieuwe inzichten en ideeën. 

Is er even geen inspiratie, geen nood, JufLinda heeft techniekopdrachten en inspiratiekaarten ontworpen. 'Bouw een robot!' of 'Bouw een brug over een afstand van 30 cm'. Inclusief blanco kaarten die u zelf in kunt vullen.

Baudi is open spelmateriaal. Daardoor is het geschikt voor alle groepen van de basisschool. Baudi is zeer geschikt als doorgroei-concept.
Olifu gaat uit van het spelend en ontdekkend leren. Dit kan met vrij spel of gekoppeld aan een thema waaraan in de groep gewerkt wordt. De kaarten van JufLinda zijn hierbij zeer welkom.