Home > Leermiddelen > Topklassers bovenbouw > wiskunde > Z-rekenen topklassers wiskunde deel 1 (5 ex.)

Z-rekenen topklassers wiskunde deel 1 (5 ex.)

Z-rekenen topklassers wiskunde 1

Met dit Z-oefenboekje buigen leerlingen zich over wiskundige vraagstukken en wiskundige problemen. Zo gaan zij bijvoorbeeld aan de slag met: onbekende getallen, negatieve getallen, assenstelsel, vierhoeken, kwadraten, kansberekening, vierkantswortel, algebra en puzzels.

In dit deel komen de volgende leerdoelen aan bod:

  • Ik weet wat een wiskundige vergelijking is en kan deze oplossen.
  • Ik weet wat een assenstelsel is en kan grafieken tekenen.
  • Ik weet wat negatieve getallen zijn en kan hier mee rekenen.
  • Ik weet wat wiskundige figuren zijn en kan deze tekenen.
  • Ik weet wat een kwadraat is en kan hiermee rekenen.
  • Ik weet wat kansberekening is en kan hier berekeningen mee uitvoeren.
  • Ik weet wat 'wortel' betekent bij wiskunde en kan dit uitrekenen.
  • Ik weet wat algebra is.

Dit is de vernieuwde editie van:.a. negatieve getallen, vierkantswortels, kwadraten, de eerste stappen op het gebied van algabra en kansberekening.

 

download hier gratis het antwoordenboek
€39,30
Bestel